Anmälan Drevprov

Tänk på att det är DU som anmäler som är ansvarig för att anmälan, reg.nr etc är korrekt. Vid fel namn/nummer etc registreras resultatet på fel hund.

Kontakta kommissarien om du behöver namn/telenummer för att boka domare.

Meddela vem som dömer och datum i rutan övriga upplysningar, eller via mail:

drevprovbassetsyd@hotmail.com

Vid upprepade starter samma säsong räcker det med en anmälan

Påföljande prov räcker det med att domare, datum samt hundnamn anges i mail till drevprovskommisarien

Samma domare får endast användas en gång/hund vid championatsgrundande prov