Anmälan Drevprov

Tänk på att det är DU som anmäler som är ansvarig för att anmälan, reg.nr etc är korrekt. Vid fel namn/nummer etc registreras resultatet på fel hund.

Kontakta kommissarien om du behöver namn/telenummer för att boka domare.

Meddela vem som dömer och datum i rutan övriga upplysningar, eller via mail:

drevprovbassetsyd@hotmail.com

Vid upprepade starter samma säsong räcker det med en komplett anmälan.
Påföljande prov räcker det med att hundens och ägarens namn, provdatum, namn på domare och hemmamark/bortamark anges i anmälningsblanketten. Dessa rutor är märkta med X.

Samma domare får endast användas en gång/hund vid championatsgrundande prov