Anmälan exteriörbedömning

Anmälan till SBaK LA Syd´s
exteriörbedömning 
9 maj 2021
vid Tydingesjön i Broby

Exteriörbedömning riktar sig till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden

På en exteriörbedömning får hunden en kvalitetsbedömning med ett kvalitetspris som registreras hos SKK. Ck är ett kvalitetspris som kan delas ut på exteriörbedömning.
Det sker ingen konkurrens bedömning.

Exteriörbedömningen är öppen för hundar som är registrerade
hos SKK och är lägst 9 månader.

Domaren kommer titta på hunden både i rörelse och uppställd,
samt gå igenom den precis som på vanlig utställning.
Hunden får en skriftlig kritik och tilldelas kvalitetspris Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged. Ck kan delas ut.
Resultatet registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering, gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader och som utställningsmerit för championat i annan disciplin.
Hundens resultat kommer registreras i den klass hunden är berättigad att delta.

Domare Lisbeth Liljeqvist

Kostnad: 500 kr
Betalas in på klubbens bg: 5256-2998 eller swish: 123 4492 997
i samband med anmälan.
Ange hundens stamtavlenamn på betalningen och att det gäller exteriörbedömning.
Medlemskap i Sbak krävs.
Vaccinationsbestämmelser enligt SKK´s regler.

Sista anmälningsdag 30 april
Vi förbehåller oss rätten att stänga anmälan tidigare då vi uppnått maxantal 50 hundar.

Ni kommer att få ett tidsschema!
Man kommer strax före och få inte stanna kvar efter bedömning!
Vidare information om dagen kommer via mail som ni uppgett vid anmälan.

Vi kommer följa FHM och SKKs restriktioner som gäller angående Covid19.
Avstånd och handhygien!
Tänk på att hålla avstånd till varandra samt ha god handhygien
under hela bedömningstillfället!

Du kommer strax före den tiden du har fått och lämnar sedan så snart du är klar. På så vis räknar vi med att det endast kommer vara ett fåtal personer på plats hela tiden.
* Har du symtom stannar du hemma.
* Tillhör du en riskgrupp så anmäler du på eget ansvar.
Endast en person per anmäld hund.

OBS!! Skriv gärna under övrigt om det är samma förare som ska visa flera hundar så vi kan tillgodose detta i tidsplanen.

Välkommen!

Efter ni skickat in anmälan ska ni få en bekräftelse på dina uppgifter du anmält till.
Kontakta oss på mail om ni inte får någon bekräftelse.

Har du kommit på att du gjort något fel i anmälan var vänlig kontakta oss på mail INNAN du gör en ny anmälan på hunden.
utstallningsyd@gmail.com