Drevprov

Sammanställning årens drevprov vv scrolla ner.

 

För att underlätta arbetet för vår drevprovskommisarie var vänlig gör så här då du skall anmäla din hund:

1: Börja med att ladda hem anmälningsblanketten och spara den UTAN ATT FYLLA I DEN nånstans där du hittar den på din dator. dvs tryck ”spara som” och lägg den i valfri mapp.
Anmälningsblanketten hittar du här:  www.sbak.nu/drevpr.htm

Ladda alltid ner senaste versionen då du anmäler nytt prov.

2: Öppna anmälningsblanketten och fyll i den på datorn.

3: Spara den igen.
(Om datorn frågar dig om du vill skriva över redan sparad fil, dvs den oifyllda med samma namn, svarar du JA.)

4: Öppna ditt mailprogram och bifoga din ifyllda anmälningsblankett som ”bifogad fil”.

5: Skicka sedan in den till: drevprovbassetsyd@hotmail.com

vv. krångla inte till det med att scanna, göra pdf eller byta filformat från Excel (xls) för det innebär att den inte kan föras över till drevprovsblanketten per automatik och ett STORT merarbete för vår kommissarie, som i så fall kommer att returnera din anmälan.

 

OBS! Samtliga registrerade ägare till startande hund skall vara medlemmar i SBaK eller motsvarande nordisk kennelorganisation för att provet skall godkännas. Även annan än ägare som för hund på prov skall vara medlem i någon klubb inom SKK-organisation eller i annan till FCI ansluten organisation.

 

FÖR DREVPROVSDOMARNA:

 

Då du får ut drevprovsprotokollet från kommissarien, spara det i valfri mapp i det format ( Excel ) du får det i.
Efter avslutat prov öppna filen, fyll i resultatet o spara igen.
Sänd in som bifogad fil UTAN att ändra format, scanna, göra pdf eller krångla till det. TACK!
Det går inte att föra över till prislistor per automatik om formatet ändras och protokoll som ej är i korrekt filformat kommer att returneras.

 

Skogskort, regler, mm  finns HÄR

DREVPROVSPERIODER 2018-2019
2018-10-01 – 2018-10-31
2018-11-01 – 2018-12-15
2018-12-16 – 2019-01-31
Vid drevprov före 1/10 samt efter 31/1 krävs intyg om rådjursrenhet.
Anmälningsavgift 200 kr sätts in på bg 5256-2998, eller swish: 123 4492 997
MÄRK INBETALNINGEN MED ”DREVPROV”
Domararvodet, 300 kr + ev. reseersättning, betalas direkt till domaren före start.

 

Uttagning för LÄNSKAMPEN sker på föregående års resultat. Läs mer HÄR 

Uttagning för deltagande till Drevprovs SM görs i LA Syd genom särskild uttagningstävling: Drevstjärnan Syd

DREVPROVSKOMMISSARIE
Torben Karlsson
Silkesvägen 3
37161 Lyckeby.
Tel: 0455-29786
Mobil: 070592 97 86
HAR DU INTRESSE AV ATT BLI DREVPROVSDOMARE?
Vi behöver fler domare för att tillgodose den ökade
efterfrågan på bassetdomare till våra drevprov.
Hör av dig till Torben för mera info.