Vanliga Drevprov

Sammanställning årens drevprov vv scrolla ner.

Alla drevprov är officiella. Du ringer själv och bokar tid och plats med en domare. Har du inte senaste listan med domarnamn, kontakta Kim – se nedan.
OBS! Samtliga registrerade ägare till startande hund skall vara medlemmar i SBaK eller motsvarande nordisk kennelorganisation för att provet skall godkännas. Även annan än ägare som för hund på prov skall vara medlem i någon klubb inom SKK-organisation eller i annan till FCI ansluten organisation.
FÖR DREVPROVSDOMARNA:
Då du får ut drevprovsprotokollet från kommissarien, spara det i valfri mapp i det format ( Excel ) du får det i.
Efter avslutat prov öppna filen, fyll i resultatet o spara igen.
Sänd in som bifogad fil UTAN att ändra format, scanna, göra pdf eller krångla till det. TACK!
Det går inte att föra över till prislistor per automatik om formatet ändras och protokoll som ej är i korrekt filformat kommer att returneras.

Skogskort, regler, mm  finns HÄR

DREVPROVSPERIODER 2021-2022
(1/9) 2021-10-01 – 2021-10-31
2021-11-01 – 2021-12-15
2021-12-16 – 2022-01-31 (29/2)
Vid drevprov före 1/10 samt efter 31/1 krävs intyg om rådjursrenhet.
Anmälningsavgift 250 kr sätts in på bg 5256-2998, eller swish: 123 4492 997
MÄRK INBETALNINGEN MED ”DREVPROV”
Domararvodet, 500 kr + ev. reseersättning, betalas direkt till domaren före start.
DREVPROVSKOMMISSARIE
Kim Klint
Eseredsvägen 5
311 51 Ätran
Mob: 0702-04 00 38
drevprovbassetsyd@hotmail.com

HAR DU INTRESSE AV ATT BLI DREVPROVSDOMARE?
Vi behöver fler domare för att tillgodose den ökade
efterfrågan på bassetdomare till våra drevprov.
Hör av dig till kommissarien för mera info.