Länskampen

Statuter för Svenska Bassetklubben LA syd;s Länskamp.

* Provet genomförs som ett ordinarie, officiellt endagars drevprov med för året gällande drevprovsregler.

* Deltagande hundar har föregående år kvalificerat sig under ordinarie drevprovsäsong, med minst ett prisvärt drev.

* Samtliga drevprov under föregående säsong tillgodoräknas och uträkning av bästa hund sker genom samma uttagningsförfarande som till årets drevprovshund.

* Den bästa hunden, oavsett Bassetras, för varje län ( Halland, Blekinge, Kronoberg, Skåne) kallas.

* En reservhund / län utses och underrättas.

* Kollegie samt prisutdelning sker direkt efter avslutat provdag.

* Provet är kostnadsfritt för hundägaren.

* LA-syd betalar gällande domararvode samt reseersättning till dömande domare

* LA-syd står för lättare förtäring till alla.Uttagna hundar för länskampen 2018:

Provet kommer att genomföras på Ryssby Naturbruksgymnasium lörd 1/12 och

ord. deltagare har kallats via mail med all info.

Skåne:
Pax, 165p (ägare: Robert Dring)
Reserv: Around & Around, 147p (ägare: Jenny & Magnus Olofsson)Blekinge:
Blekinge:
Grebbas Sigge, 146p (ägare: Roger Svensson)
Reserv: Bibbi, 70p (ägare:Thomas Petersson)
Kronoberg:
Ismans Assar, 193p (ägare: Hans Adolfsson)
Reserv: Mörka Skogs Inez Isaksson, 185p (ägare: Cecilia von Braun)
Halland:
Starban Zkruttan, 69p (ägare: Ture Davidsson)
Reserv: Saknas