Länskampen

Statuter för Svenska Bassetklubben LA syd;s Länskamp.

* Provet genomförs som ett ordinarie, officiellt endagars drevprov med för året gällande drevprovsregler.

* Deltagande hundar har föregående år kvalificerat sig under ordinarie drevprovsäsong, med minst ett prisvärt drev.

* Samtliga drevprov under föregående säsong tillgodoräknas och uträkning av bästa hund sker genom samma uttagningsförfarande som till årets drevprovshund.

*Ägarens mantalsskrivningsort bestämmer vilket län hunden tillhör, inte vilket län proven avlagts i. Dock räknas enbart starter i LA syd:s regi

* Den bästa hunden, oavsett Bassetras, för varje län ( Halland, Blekinge, Kronoberg, Skåne) kallas.

* En reservhund / län utses och underrättas.

* Kollegie samt prisutdelning sker direkt efter avslutat provdag.

* Provet är kostnadsfritt för hundägaren.

* LA-syd betalar gällande domararvode samt reseersättning till dömande domare

* LA-syd står för lättare förtäring till alla.Uttagna hundar för länskampen 2018:

Provet genomfördes på Ryssby Naturbruksgymnasium lörd 1/12 och vi i styrelsen vill tacka elever o personal som ställde upp med mark, fika, korv samt agerade vägvisare.

Resultat enligt nedan:

Kronoberg:
Ismans Assar / Hans Adolfsson


Resultat: 1:a rå 36 ep. VINNARE

Skåne:
Pax / Robert Dring.
Resultat 1:a rå. 30 ep. Placering 2:a.
Blekinge:
Grebbas Sigge / Roger Svensson
Resultat: 2:a rå. 32 ep. Placering 3:a
Halland:
Starban Zkruttan /ägare: Ture Davidsson. Struken pga löp.
Reserv saknades.