Drevprov


Fyll i anmälningsblanketten.
Ny länk www.sbak.nu/drevpr.htm

OBS spara inte denna blankett då den uppdateras med jämna mellanrum och då blir oanvändbar för vår kommissarie. Ladda alltid ner senaste versionen då du anmäler.

Skicka sedan in den till: drevprovbassetsyd@hotmail.com
 
Så kontaktar kommissarie  Torben Karlsson dig.
Du kan åxå ringa Torben på tele: 070 5929786 om du har några frågor.
 
 
 
 
OBS! Samtliga registrerade ägare till startande hund skall vara medlemmar i SBaK eller motsvarande nordisk kennelorganisation för att provet skall godkännas.
Även annan än ägare som för hund på prov skall vara medlem i någon klubb inom SKK-organisation eller i annan till FCI ansluten organisation.
 
 
DREVPROVSPERIODER 2017-2018    
2017-10-01 - 2018-10-31
2017-11-01 - 2018-12-15
2017-12-16 - 2017-08-31
Vid drevprov före 1/10 samt efter 31/1 krävs intyg om rådjursrenhet.
 
.
 
Anmälningsavgift 200 kr sätts in på bg 5256-2998
Märk inbetalningen med drevprov.
Domararvodet, 300 kr + ev. reseersättning,
betalas direkt till domaren före start.

Uttagning för deltagande till Drevprovs SM görs i LA Syd genom särskild uttagningstävling: Drevstjärnan Syd
 
 

Drevprovskommissarie

Torben Karlsson

 Silkesv.3  37161 Lyckeby.

 Tel: 0455-29786  
Mobil: 070592 97 86

 drevprovbassetsyd@hotmail.com

 
Har du intresse av att bli drevprovsdomare?

Vi behöver fler domare för att tillgodose den ökade
efterfrågan på bassetdomare till våra drevprov.

Hör av dig till Torben för mera info.