protokoll 200302

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.
Protokoll fört vid telefon sammanträde nr 10, 2020-03-02 kl 19:30

Närvarande:
Cecilia von Braun
Lars Woxneryd
Anders Johnsson
Sven-Göran Lindström
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:
Jenny Olofsson

§ 135. Mötets öppnande
Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 136. Val av mötesordförande
Cecilia valdes till mötesordförande

§ 137. Val av protokollförare
Anders Johnsson valdes till protokollförare

§ 138. Val av justeringsman
Lars Woxneryd valdes till justeringsman

§ 139. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 140. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes

§ 141. Godkännande av Au-beslut
Inga Au-beslut.

§ 142. Inkomna och utgående skrivelser
* statistik/avelsutvärdering.
Cecilia skrev till Petitklubben om avelsvärdering, frågan tas upp på deras årsmöte.

* faktura.
Vi beslutar att släppa frågan om fakturan som bestrids av Christer Henningsson, som hotat att polisanmäla styrelsen. Detta efter att CS beslutat att den ej skall betalas.

* räkning.
Räkning från Ultracom, betalas enligt styrelsebeslut.

* viltspårdomarna.
Styrelsen beslutade att skicka en trisslott till viltspårdomarna, såsom görs med jaktprovsdomarna. Listan på domarna har inte kommit ännu, så lott skickas efter det är klart.

* utställning Åkulla
Fakturorna på pokaler är ok att betala. 47 hundar anmälda till utställningen i skrivande stund. Domaren var orolig för coronaviruset, ville ha styrelsens ok att beställa biljett. Det fick han, med att han köper en avbokningsbar biljett.

* Medlemslista
Medlemslistan är utskickad till styrelsen.

* lista på drevprovsbetalning,
lagt till handlingar.

* erbjudande om webblösningar.
Inget nytt i dagsläget, vi fortsätter på den inslagna vägen.

* vandringspris
Fredrik har fått in de flesta vandringsprisen förutom två, men de ska till samma person i år igen så det är inte lönt att skicka dem fram och tillbaka. Fredrik tar kontakt med personen.

* årsmöte medlemsavgifter
Tas upp på årsmötet vid behov.

* Bosjökloster
Frågan glömdes bort på mötet, får tas upp på styrelsemötet före årsmötet.

* valberedning
Valberedningens förslag på styrelse ligger ute på Facebook

* revisorer
Revisorerna sitter kvar

§ 143. Ekonomi
Föreningen har ca 94000:- i kassan.
Hans ska lämna över till ny kassör på årsmötet, de ska träffas en stund innan och gå igenom ekonomin ihop.

§ 144. Utställningskommittén
Linneryd inför 2022 klart, Cecilia kommer att åka dit för att träffa ägaren och gå igenom planer och det praktiska då det är bättre att träffas på ”riktigt”.

Anders skriver ihop ett kontrakt och skickar till Ullared inför 2023.

Hotellet i Ullared vill ha förskottsbetalning på rummet till domaren, men inget föreningen kan göra utan fakturaunderlag. Mail är skickat till hotellet för att få ett sådant.

§ 145. Jaktkommittén
Cecilia tar kontakt med Hylte lantmän, då de ska ha en mässa i slutet på april och kolla om de vill att vi ska komma dit och visa upp Basset syd.

§ 146. Medlems och IT-kommittén
En medlemsförfrågan om en person som vill byta till syd. Vi har inte fått något underlag på personen och detta efterfrågas innan beslut kan tas.

§ 147. Övriga frågor
* Årsmötet Sven-Göran ordnar 2 smörgåstårtor a ca 15 bitar till årsmötet, får fria händer till detta. Lars fixar kaffe, kakor och dricka.

Rosetter och pokaler tas med av de som har dessa. Diplom skrivs ut till de som tagit något championat, övriga får säga till så skickas de hem till personen.

Länk på hemsidan om årsmötesförhandlingarna, Jenny lägger ut det så snart det går.

§ 148. Nästa möte
I Smööks lokaler i Växjö innan årsmötet 8/3 kl 11,30.

§ 149. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:
Anders Johnsson, protokollförare

Lars Woxneryd, protokolljusterare