Protokoll 210121

 

Protokoll nr 7,
fört vid extra möte pga avhopp av kassör, 2021-01-21 kl 18,00

Närvarande:

Cecilia von Braun
Jenny Olofsson
Lars Woxneryd
Sven-Göran Lindström
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Anders Johnsson

      • 90. Mötets öppnande
       Cecilia von Braun hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
      • 91. Val av mötesordförande
       Cecilia von Braun valdes till mötesordförande
      • 92. Val av protokollförare
       Jenny Olofsson valdes till protokollförare
      • 93. Val av justeringsman
       Anders Johnsson valdes till justeringsman
      • 94. Kassörfråga
       Då vår adjungerande kassör Lotta Nilsson hastigt beslöt sig för att omedelbart avgå från sin post som kassör behöver vi nu någon som gör vårt årsbokslut. Styrelsen beslutar och godkänner att när Cecilia von Braun får pärmarna från Lotta lämnas dessa till Redovisnings Center i Kosta AB.

      Detta innebär också att vi står utan kassör fram till vårt årsmöte den 11 april 2021.

    Lotta Nilssons behörigheter till våra konton ska snarast tas bort.

     • 95. Mötets avslutande
      Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.