Protokoll extra 191107

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid extra telefon sammanträde ang protesthantering, 2019-11-07 kl 21:30

Närvarande:
Lars Woxneryd
Jenny Olofsson
Anders Johnsson
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Sven-Göran Lindström
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Inbjuden till del av möte:
Torben Karlsson, drevprovskommissarie och fullmäktige
Cecilia von Braun

 

Ordförande för dagen är Lars Woxneryd.

Det har inkommit en protest från Christer Henningson mot ansvarig och hundägare i La-syds Drevstjärnan syd uttagningsförfarande.

CH antyder att det är en jävsituation då CvB startat sin hund på hemmamark och att hon ska ha en fördel av detta.
Jävsituationen anser styrelsen att det är domarfråga. Det står inte i några regler eller statuter att man inte får starta sin hund på hemmamark förutom om hunden står för ett JCH, vilket inte hunden ifråga gjorde.

CH säger vidare att frågan om marktilldelning togs på kollegiet och där får svar att det är svårt att få domare och marker till tävlingen. Torben vill till protokollet tillföra att han frågat följande 5 domare i syd: Kalle Frick, Leif Karlsson, Magnus Arvidsson Görgen Pettersson och Roger Svensson som inte kunde ställa upp. Han har då fått 2 domare från öst att stå till förfogande där en av dessa hade mark men ej den andra.

CH säger i protesten att efterforskningar gjort och att flera domare inte är tillfrågade och att minst 5 marker att tillgå vilket TK ej har en aning om. TK hävdar då att CH visste att domare jagades men att TK inte fått reda på de som kan av CH.

Vidare antyder CH att vi i styrelsen tillåtit CvB att starta på hemmamark vilket vi i styrelsen inte har haft förfrågan för. Enligt svar från CvB själv är att hon pratat med 2 styrelsemedlemmar om att de hade möjligheten att starta på hemmamark vilket de valt och inte göra.

Möjligheter fanns för tävlingsledningen att byta mark men då reglerna inte explicit förbjuder start på egen mark kunde starten fullföljas.

Sista delen i protesten avser regelbrott på kollegiet då CvB anses ha suttit kvar som fullmäktigeposten då hennes hundar dragits. TK och CvB delar på den posten och de säger båda att CvB´s post övergår till TK när CvB´s hundar dras. Vidare säger CH att CvB ej loggar ut på hennes hundar och att hon sitter kvar i konferensen. Det visar sig att sen telefonkollegierna startades så loggar aldrig domare med egen hund ut, utan stannar kvar men håller tyst och yttrar inte sig. I detta fall var CH själv domare, hade 3 uppfödningar med på tävlingen varav en var familjeägd. Han satt själv med på kollegiet utan att logga ut när dessa hundar drogs.

LA-syds styrelse lämnar med detta protokoll ärendet vidare till Bassetklubbens CS för vidare beslut.

Protokollförare:

Jenny Olofsson, sekreterare

Lars Woxneryd, protokolljusterare Vice Ordförande.