statuter

STATUTER FÖR ÅRETS DREVPROVSHUND SYD
gällande from 2018-05-07
Endast drevprov genomförda i SBaK SYD´s regi får räknas

1: pris = 20p
2: pris = 10p
3: pris = 5p
D-cert = 10p

Samtliga drevprov som hunden gjort under en och samma jaktsäsong räknas ihop (minst två prov) och delas med antal genomförda prov och multipliceras därefter med 3. Detta gör att den jämnaste hunden vinner, inte den som väljer ut de två bästa, av många prov. Endast officiella resultat införda hos SKK räknas.

Ex:
*Hund med fyra starter: start nr 1: 1:a+1:a + 32 ep, start 2: 1:a + 27 ep,
start 3: 1:a+1:a dcert 40 ep, start 4: 2a + 38 ep.
Genererar: 20+20+32 + 20+27 + 20+20+10+40 + 10+38
= 257poäng / 4×3 = 192,75 poäng.

 *Hund med två starter: start nr 1: 1:a+1:a + 32 ep, start 2: 1:a+1:a dcert 40 ep Genererar: 20+20+32 + 20+20+10+40 = 162 poäng / 2×3 = 243 poäng.

 *Hund med tre starter: start nr 1: 1:a+1:a + 32 ep, start 2: 1:a + 27 ep,
start 3: 1:a+1:a dcert 40 ep
Genererar: 20+20+32 + 20+27 + 20+20+10+40 = 209 poäng/ 3×3 = 209 poäng.

Vid lika poäng vinner den yngsta hunden.

För att kunna räkna sig tillgodo poängen så måste hundens samtliga ägare varit medlemmar i SBaK Syd vid den tiden då drevproven genomfördes.

Även utländska hundar, med ägare som är medlemmar i SBaK Syd kan vara med och tävla om Årets drevprovshund Syd.

 

STATUTER FÖR ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND SYD
Gällande from 2019-04-17
Endast SBaK SYD´s utställningar får räknas.

Hund som blir:
BIR = 25p
BIM = 20p
2:a bästa hund = 15p
3:a bästa hund = 10p
4:a bästa hund = 5p
Cert = 3p
Ck-hund som ej placerats bland de 4 främsta = 1p

Hund med bäst poäng en av dagarna vinner.
När hund startat båda dagarna räknas den bästa dagen.

Vid lika poäng vinner yngsta hunden.

För att kunna räkna sig tillgodo poängen så måste hundens samtliga ägare varit medlem i SBaK Syd vid tiden för utställningarna.

Även utländska hundar, med ägare som är medlemmar i SBaK Syd kan vara med och tävla om Årets utställningshund Syd.

 

STATUTER FÖR ÅRETS VILTSPÅRHUND SYD
Gällande from 2018-05-07

Endast SBaK SYD´s viltspårprov får räknas.

För att en hund ska kunna vara med i uträkningen av Årets Viltspårshund, krävs det att hunden under året tagit minst ett förstapris i viltspår samt gått ytterligare ett prissatt spårprov

Uträkning av poäng sker enligt följande skala:
1:a öppen klass + HP ger 7 poäng 
1:a öppen klass ger 6 poäng 
2:a öppen klass ger 4 poäng 
3.a öppen klass ger 2 poäng 
Godkänd i anlagsklass ger 3 poäng 

De fem bästa starterna med minst fyra olika domare sammanräknas. 

För att kunna räkna in ett prov i det samlade resultatet måste hundens samtliga ägare ha varit medlemmar i SBaK vid den tiden då provet gicks.

Tävlande hundar skall vara svenskregistrerade.

Skiljeräkning: Erhåller två eller flera hundar samma poäng skall den hund som erhållit högsta medelpoäng erhålla priset. Vid framräknande av medelpoängen sammanräknas alla viltspårprov som hunden gått under året utom ev. anlagsprov. 

Skulle även hundarnas medelpoäng vara lika tillfaller priset den hund som var yngst vid det sista provtillfället som gavs poäng i denna uträkning.