statuter

STATUTER FÖR ÅRETS DREVPROVSHUND SBaK SYD
gällande from 2022-10-01

  • Endast drevprov genomförda i SBaK SYD´s regi får räknas
  • Endast officiella resultat införda hos SKK räknas.
  • För att kunna räkna sig tillgodo poängen så måste hundens samtliga ägare varit medlemmar i SBaK Syd vid den tiden då drevproven genomfördes.
  • Även utländska hundar, med ägare som är medlemmar i SBaK Syd kan vara med och tävla om Årets drevprovshund Syd.

Det fordras att hunden deltagit på minst två prov, ett första pris samt ytterligare ett pris, dock ej samma dag, för att resultatet ska räknas till Årets Hund Syd.

Har hunden startat fler gånger så är det endast de två högst prisvärda drevproven som gälls och sammanräknas.

Två stycken 2:or sammanräknas dock alltid till en 1:a i likhet med gällande regelverk och ytterligare prisvärt drev får räknas från samma provdag. Summan av de prisvärda dreven läggs sedan samman med de två inräknade provens sammanlagda egenskapspoäng. I de fall där KEB har tilldelats så räknas ett medel ut på övriga poängbedömda egenskaper och sätts vid denna uträkning in på egenskap/moment som bedömts KEB.

1: pris = 20p
2: pris = 15p
3: pris = 10p

Exempel:
Prov 1: 1:a + 1:a + 3:a + 39 EP = 20+20 +39 = 79
Prov 2: 1:a + (2:a + 2:a) + 37 EP = 20+20+37 = 77
Summa till uträkningen Årets hund syd = 156 p

Skilje vid lika poäng:

  1. Är den sammanlagda poängen lika räknas som första skilje antal D-cert som ev. har tilldelats hundarna under säsongen.
  2. Därefter räknas ett medel ut på egenskapspoängen av alla hundens provresultat under den aktuella drevprovssäsongen.
  3. Är ändå resultatet lika jämförs den sammanlagda poängen av momenten 8 (Samarbete) + 9 (Lydnad) för hundens två, från början inräknade drevprov.
  4. Är ändå resultatet lika jämförs den sammanlagda poäng för moment 6 (Skall/Hörbarhet) + 7 (Skallgivning under drev/nyansering) för hundens två, från början inräknade drevprov.
  5. Är ändå resultatet lika jämförs moment 4 (Drevarbete) för hundens två, från början inräknade drevprov.

Är ändå resultaten lika vinner den yngsta hunden.

STATUTER FÖR ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUND SYD
Gällande from 2019-04-17
Endast SBaK SYD´s utställningar får räknas.

Hund som blir:
BIR = 25p
BIM = 20p
2:a bästa hund = 15p
3:a bästa hund = 10p
4:a bästa hund = 5p
Cert = 3p
Ck-hund som ej placerats bland de 4 främsta = 1p

Hund med bäst poäng en av dagarna vinner.
När hund startat båda dagarna räknas den bästa dagen.

Vid lika poäng vinner yngsta hunden.

För att kunna räkna sig tillgodo poängen så måste hundens samtliga ägare varit medlem i SBaK Syd vid tiden för utställningarna.

Även utländska hundar, med ägare som är medlemmar i SBaK Syd kan vara med och tävla om Årets utställningshund Syd.

STATUTER FÖR ÅRETS VILTSPÅRHUND SYD
Gällande from 2022-10-01

Endast SBaK SYD´s viltspårprov får räknas.

För att en hund ska kunna vara med i uträkningen av Årets Viltspårshund, krävs det att hunden under året tagit minst ett förstapris i viltspår samt gått ytterligare ett prissatt spårprov

Uträkning av poäng sker enligt följande skala:
1:a öppen klass ger 6 poäng 
2:a öppen klass ger 4 poäng 
3.a öppen klass ger 2 poäng 
Godkänd i anlagsklass ger 3 poäng 

De fem bästa starterna med minst fyra olika domare sammanräknas. 

För att kunna räkna in ett prov i det samlade resultatet måste hundens samtliga ägare ha varit medlemmar i SBaK vid den tiden då provet gicks.

Tävlande hundar skall vara svenskregistrerade.

Skiljeräkning: Erhåller två eller flera hundar samma poäng skall den hund som erhållit högsta medelpoäng erhålla priset. Vid framräknande av medelpoängen sammanräknas alla viltspårprov som hunden gått under året utom ev. anlagsprov. 

Skulle även hundarnas medelpoäng vara lika tillfaller priset den hund som var yngst vid det sista provtillfället som gavs poäng i denna uträkning.