Drevstjärnan SYD. Tävlingsregler

Tävlingsregler för drevstjärnan SYD

Ändamål

Att skapa en tävling som mönstrar alla Bassetraser och dessutom visar upp eliten av våra drevprovshundar. Rättvisa och objektivitet är också ett viktigt inslag i tävlingen. Att om möjligt skapa bättre avelsunderlag avseende den jaktliga delen.

Rätt att delta

*  Hund av Bassetsläktet, vars samtliga ägare är medlemmar i LA Syd.

*  Är utställd med minst Good

*  Har minst ett 2:a pris på drevprov

Allmänna bestämmelser

Tävlingskommittén bestående av, drevprovskommisarien samt minst ytterligare en drevprovsdomare som fysiskt kan träffas.

Dessa fördelar domare/hundar i avseende att undvika: jäv, att domare som redan dömt en hund dömer den igen, samt med hänsyn till köravstånd.

Dömande domare äger endast i undantagsfall rätt att även starta hund.

Gällande drevprovsregler och anvisningar för Basset tillämpas.

Deltagaranmälan

Anmälan görs med vårt egna formulär. Viktigt att du anger att anmälan gäller Drevstjärnan syd: ANMÄL HÄR.      ANMÄLAN ÖPPNAR 1/10 INNEVARANDE ÅR. ANMÄLAN FÖRE DETTA ÄR OGILTIG

 

Tävlingstillfälle

Tävlingen äger  2020 rum 25-31/10 ( v 44)

SISTA ANMÄLNING SÖND 18/10

Tillgång på domare och provmarker utgör vilken dag i veckan och på vilken mark deltagande hund får starta. Överenskommelse om detta görs mellan domare/hundägare.  Sk. ”Hemmamark” får användas.

Jaktchampionhundar har förtur om inte tillräckligt med domare kan ordnas fram.

Först till kvarn tillämpas vid många anmälningar.

Samma hund får enbart startas en gång.

Tävlingen har officiell status, vilket medger drevprovsmeritering.

Vinnare blir årets Drevstjärna SYD och är kvalificerad att representera SBaK Syd på årets Drev-SM för Basset. 

2020 arrangeras tävlingen av la öst den 12-13/11

Vinnaren, tvåan och trean i Basset – SM representerar sedan Basset vid Småhunds – SM där vi tävlar mot Beagle, Tax och Drever.

Denna tävling arrangeras 2020: Ännu ej bestämt, brukar vara sista fredagen i nov.

 

HÄR HITTAR DU RESULTATEN I DREVSTJÄRNAN 1999-2020