Drevstjärnan SYD. Tävlingsregler

Tävlingsregler för drevstjärnan SYD

Ändamål

Att skapa en tävling som mönstrar alla Bassetraser och dessutom visar upp eliten av våra drevprovshundar. Rättvisa och objektivitet är också ett viktigt inslag i tävlingen. Att om möjligt skapa bättre avelsunderlag avseende den jaktliga delen.

Rätt att delta

 • Hund av Bassetsläktet, vars samtliga ägare är medlemmar i LA Syd.
 • Är utställd med minst Good
 • Har minst ett 2:a pris på drevprov

Allmänna bestämmelser

 • Tävlingskommittén bestående av, fullmäktige, drevprovskommissarien samt en styrelseledamot.
 • Dessa genomför lottning av domare. Provet genomförs på domarens hemmamark eller annan neutral mark.
 • Dömande domare äger endast i undantagsfall rätt att även starta hund.
 • Gällande drevprovsregler och anvisningar för Basset tillämpas.

Deltagaranmälan

Anmälan görs med vårt egna formulär:
ANMÄL HÄR.     
Viktigt att du anger att anmälan gäller Drevstjärnan syd
ANMÄLAN ÖPPNAR 1/10 INNEVARANDE ÅR.
Anmälan före detta är ogiltig!

 

TÄVLINGSTILLFÄLLE

Tävlingen äger rum 22-30/10 2022 (v 43)

SISTA ANMÄLNING SÖND 16/10

 • Tidpunkt för provets genomförande överenskoms mellan domare/hundägare.
 • Jaktchampionhundar har förtur om inte tillräckligt med domare kan ordnas fram.
 • Först till kvarn tillämpas vid många anmälningar.
 • Samma hund får enbart startas en gång.
 • Tävlingen har officiell status, vilket medger drevprovsmeritering.
 • Vinnare blir årets Drevstjärna SYD och är kvalificerad att representera SBaK Syd på årets Drev-SM för Basset. 
 • 2022 arrangeras Basset-SM av LA Väst.
 • Vinnaren, tvåan och trean i Basset-SM representerar sedan Basset vid Småhunds-SM där vi tävlar mot Beagle, Tax och Drever. Denna tävling brukar arrangeras i slutet av november.

HÄR HITTAR DU RESULTATEN I DREVSTJÄRNAN 1999-2021