Drevstjärnan SYD. Tävlingsregler

Tävlingsregler för drevstjärnan SYD

Ändamål

Att skapa en tävling som mönstrar alla bassetraser och dessutom visar upp eliten av våra drevprovshundar. Rättvisa och objektivitet är också ett viktigt inslag i tävlingen. Att  om möjligt skapa bättre avelsunderlag avseende den jaktliga delen.

Rätt att delta

*  Hund av Bassetsläktet, vars samtliga ägare är medlemmar i LA Syd.

*  Är utställd med minst Good

*  Har minst ett 2:a pris på drevprov

Allmänna bestämmelser

Tävlingskommittén bestående av 2 stycken styrelsemedlemmar, drevprovskommisarie och fullmäktige är ansvariga för tävlingen. Gällande drevprovsregler och anvisningar för Basset tillämpas där inte annat uttryckts.

 

Deltagaranmälan

Anmälan görs med vårt egna formulär. Viktigt att du anger att anmälan gäller Drevstjärnan syd: ANMÄL HÄR.

Tävlingstillfälle

Tävlingen äger  2019 rum 21-28/10 ( v 43)

SISTA ANMÄLNING SÖND 13/10


Domare lottas ut på respektive hund. Vid eventuell risk för jäv, äger tävlingskommittén rätt att flytta lottad hund till närmast följande domare enligt uppsatt lista.
Tillgång på domare och provmarker utgör vilken dag i veckan deltagande hund får starta. Överenskommelse om detta görs mellan domare/hundägare. 


Jaktchampionhundar har förtur om inte tillräckligt med domare kan ordnas fram.
Tävlingen har officiell status, vilket medger drevprovsmeritering.

Vinnare blir årets Drevstjärna SYD och är kvalificerad att representera SBaK Syd på årets Drev-SM för Basset. 2019: 14-15/11 i vår avdelning ( syd).

Vinnaren, tvåan och trean i Basset – SM representerar sedan Basset vid Småhunds – SM där vi tävlar mot Beagle, Tax och Drever.

Denna tävling arrangeras 2019 den 24-25/11 i Ydre-trakten  

HÄR HITTAR DU RESULTATEN I DREVSTJÄRNAN 1999-2019