Uppfödare SBaK Syd

 

 

Om du är medlem i Basset Syd och vill vara med på listan över uppfödare så meddela webbansvarig
 
 

 BASSET HOUND•••••••••••••••••••••••••••••••


Inkelink's Kennel

Peter & Laila Dahlman
Tfn. 0451 - 53374

Hemsida

•••••••••••••••••••••••••••••••