Drevsjärnan syd

DREVSTJÄRNAN SYD


Ändamål

Att skapa en tävling som mönstrar alla Bassetraser och dessutom visar upp eliten av våra drevprovshundar. Rättvisa och objektivitet är också ett viktigt inslag i tävlingen. Att om möjligt skapa bättre avelsunderlag avseende den jaktliga delen.


Rätt att delta

 • Hund av Bassetsläktet, vars samtliga ägare är medlemmar i LA Syd.
 • Är utställd med minst Good
 • Har minst ett 2:a pris på drevprov


Allmänna bestämmelser

 • Tävlingskommittén bestående av, fullmäktige, drevprovskommissarien samt en styrelseledamot.
 • Dessa genomför lottning av domare. Provet genomförs på domarens hemmamark eller annan neutral mark.
 • Dömande domare äger endast i undantagsfall rätt att även starta hund.
 • Gällande drevprovsregler och anvisningar för Basset tillämpas.

 

Deltagaranmälan

Från och med 1 oktober 2023 kommer anmälan att ske via nya systemet SKK Start.


Man behöver skapa ett konto på SKK Start innan man kan anmäla.
Följ länken "anmäl här" nedan och skapa sen ett konto eller logga in om du redan har ett.


Du kommer även behöva fylla i Medlem i : Svenska Bassetklubben
Samt ditt SKK medlemsnummer: (Detta finns på https://www.mittskk.se/)


Anmälningsavgift är: 250 kr och den betalas i samband med anmälan i SKK Start!

Domararvode är 500 kr och ev. reseersättning, betalas till domaren vid provets genomförande.


ANMÄL HÄR >>>     


ANMÄLAN ÖPPNAR 1/10 INNEVARANDE ÅR.
Anmälan före detta är ogiltig!

 

TÄVLINGSTILLFÄLLE

Tävlingen äger rum 23-29/10 2023 (v 43)

SISTA ANMÄLNING SÖND 15/10


 • Tidpunkt för provets genomförande överenskoms mellan domare/hundägare.
 • Jaktchampionhundar har förtur om inte tillräckligt med domare kan ordnas fram.
 • Först till kvarn tillämpas vid många anmälningar.
 • Samma hund får enbart startas en gång.
 • Tävlingen har officiell status, vilket medger drevprovsmeritering.
 • Vinnare blir årets Drevstjärna SYD och är kvalificerad att representera SBaK Syd på årets Drev-SM för Basset. 
 • 2023 arrangeras Basset-SM av LA Mellan. 
 • Vinnaren, tvåan och trean i Basset-SM representerar sedan Basset vid Småhunds-SM där vi tävlar mot Beagle, Tax och Drever. Denna tävling arrangeras i slutet av november.