Styrelsen

Hans Adolfsson
Ordförande och Kassör
Mob: 0709-51 38 44
Älmhultsvägen 17
343 92 Häradsbäck,
adolfsson.hans@gmail.com 
Fredrik Sundberg
Vice ordförande
Medlem i Arbetsutskott
Mob: 0709-26 75 22
Södra vägen 12
355 73  Gemla
f.sundberg75@gmail.com
Jenny Olofsson
Sekreterare
Mob: 0704-44 63 58
Klöverg. 3
284 38 Perstorp
sekreteraresyd@gmail.com
Sven-Göran Lindström
Mob: 0703-95 55 41
Björket 1, Kärringe
341 94 Ljungby
svengoran47@gmail.com
Kim Klint
Mob: 0702-040038
Eseredsvägen 5
311 51 Ätran
kim@gallaredsbygg.se
Suppleanter
Anders Johnsson
Mob: 0725-834346
Öders gränd 23
432 31 Varberg
ansjo69@hotmail.com
Gillis Andersson
Mob: 0703-96 16 57
Blåmesstigen 6
Kommissarier
Kim Klint
Drevprovskommissarie
Mob: 0702-040038
Eseredsvägen 5
311 51 Ätran
drevprovbassetsyd@hotmail.com
 
Christer Henningsson
Fullmäktige drev
Mob: 0705-123526
Elensås 4
342 53 Lönashult
christerhenningsson@ismans.se
Laila Dahlman
Viltspårskommissarie Basset raser
Tel: 0451-53374,
Mob:0736-41 49 40
Pl 2674 Matteröd
282 91 Tyringe
laila.basset@outlook.com
Pauline Edenklint
Viltspårkommisarie övriga raser
Svärtingstorpsgatan 19
282 34 Tyringe
pauline.edenklint@outlook.com
Jaktkommitté
Kim Klint
Mob: 0702-040038
Eseredsvägen 5
311 51 Ätran
kim@gallaredsbygg.se
Fredrik Sundberg
Mob: 0709-26 75 22
Södra vägen 12
355 73  Gemla
f.sundberg75@gmail.com
Sven-Göran Lindström
Mob: 0703-95 55 41
Björket 1, Kärringe
341 94 Ljungby
svengoran47@gmail.com
Spårkommitté
Laila Dahlman
Tel: 0451-53374,
Mob:0736-41 49 40
Pl 2674 Matteröd
282 91 Tyringe
laila.basset@outlook.com
Pauline Edenklint
Svärtingstorpsgatan 19
282 34 Tyringe
pauline.edenklint@outlook.com
Anders Johnsson
Mob: 0725-834346
Öders gränd 23
432 31 Varberg
ansjo69@hotmail.com
Gillis Andersson
Mob: 0703-96 16 57
Blåmesstigen 6
Utställningskommitté
Jenny Olofsson
Mob: 0704-44 63 58
Klöverg. 3
284 38 Perstorp
sekreteraresyd@gmail.com
Sven-Göran Lindström
Mob: 0703-95 55 41
Björket 1, Kärringe
341 94 Ljungby
svengoran47@gmail.com
Revisorer
suppl:

Tommy Stengl
Mob: 0763-48 26 26
Stålvägen 2 
290 62 Vilshult

Valberedning
Lena Stengl
Sammankallande
Tel: 0433-32334, Mob: 0702-53 77 53
Stålvägen 2
290 62 Vilshult
cockerstengl@hotmail.se
Laila Dahlman
Tel: 0451-53374,
Mob:0736-41 49 40
Pl 2674 Matteröd
282 91 Tyringe
laila.basset@outlook.com
Anna Henningsson
Mob: 0708-123524
Elensås 4
342 53 Lönashult
annahenningsson@ismans.se